Fase 5 Contract fase ( woning kopen)

Gratis introductiegesprek met onze aankoopmakelaar? Klik hier


1. Akkoord!
Gefeliciteerd, er is een akkoord! Nu is het tijd om niet met de pakken neer te zitten want het blijft nog even spannend.

2. Concept koopovereenkomst
De verkopend makelaar zal na het opvragen van informatie de concept koopovereenkomst opstellen. Dit is in veel gevallen een standaard document waar echter een hoop belangrijke zaken in kunnen staan. Denk aan bouwkundige keuring (Bedrag?), bankgarantie en de datum hiervan. Maar ook zeker van belang overige bepaling zoals ‘niet eigen bewoning’ clausule of verkoop onder voorbehoud van financiering restschuld. Laat je hier over inlichten door een specialist! Een aankoopmakelaar is hier de aangewezen persoon voor. Nadat je mogelijke aanpassingen hebt laten doen en de beide partijen zijn akkoord kan er getekend gaan worden.

3. Tekenen koopovereenkomst
Dit kan op meerdere locaties. Een praktische is om dit in de te kopen woning te doen, zo kun je nog een rondkijken, wat zaken opmeten etc. Je krijgt altijd zelf een getekend origineel document mee na het tekenen.

4. Hypotheek
Stuur een ingescande versie zsm. Naar je hypotheekadviseur. Hier kan hij meteen mee aan de slag voor de hypotheek aanvraag.

5. Bedenktijd
Gedurende de bedenktijd kan de koper de overeenkomst alsnog ongedaan maken. Zo wordt de gelegenheid geboden om bijvoorbeeld deskundigen te raadplegen. De bedenktijd duurt drie dagen en begint op de dag die volgt op de dag dat de koper de (door beide partijen) ondertekende akte of een kopie daarvan krijgt overhandigd. De bedenktijd eindigt tegen middernacht van de laatste dag van de bedenktijd.