Veel gestelde vragen:

Wat is courtage?
Courtage is een chique woord voor de betaling welke de makelaar ontvangt bij Verkoop. Bij ons is dit allemaal een stuk transparanter dan gemiddeld. Zie hier de Budget dienstverlening en hier de Full Service dienstverlening !

Als ik de vraagprijs bied, ben ik dan zeker van de koop?

Nee. Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft namelijk in een vonnis bepaald dat de vraagprijs van een woning een

uitnodiging is tot het doen van een bod. Als u de vraagprijs biedt, dan doet u een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen. Hij kan zelfs besluiten de vraagprijs tijdens de onderhandelingen te verhogen.

Wat is de 'bedenktijd'?

Gedurende de bedenktijd kan de koper de overeenkomst alsnog ongedaan maken. Zo wordt de gelegenheid geboden om bijvoorbeeld deskundigen te raadplegen. De bedenktijd duurt drie dagen en begint op de dag die volgt op de dag dat de koper de (door beide partijen) ondertekende akte of een kopie daarvan krijgt overhandigd. De bedenktijd eindigt tegen middernacht van de laatste dag van de bedenktijd. 

Hoe lang duurt het voordat mijn woning op Funda en Facebook staan?

De woning wordt eerst opgenomen door de Makelaar. Dit houdt in dat de Makelaar alle ruimtes opmeet en met u samen de vragenlijsten doorneemt. Als de foto's gemaakt zijn en akkoord bevonden zijn zal dit slechts enkele dagen duren. We plaatsen altijd eerst op Facebook, dit vinden onze volgers heel erg fijn!

 

Wat is een starttarief of een marketing bijdrage?

Veel concullega Makelaars hanteren deze tarieven voor de in de verkoopname. Eshuis Makelaars vraagt deze bedragen nooit, als wij een opdracht aannemen vertrouwen wij namelijk in de succesvolle verkoop ervan. 

 

Krijg ik bij jullie wisselende makelaars?

Nee, u krijgt altijd uw 'eigen' makelaar. Zo kunnen wij kwaliteit en kennis garanderen. Wel zo prettig!

 

Mag een Makelaar door gaan met onderhandelen als er al biedingen liggen?

Ja, dit mag zeker. Wel zullen wij hier altijd zeer transparant over zijn.

 

Hoe komt de uiteindelijke verkoop tot stand?

Als de verkoper en koper het eens worden over de voor hen belangrijkste zaken bij de koop (dat zijn meestal de prijs, de opleveringsdatum en de ontbindende voorwaarden), dan legt de verkopende makelaar de afspraken schriftelijk vast in de koopakte. 

Ontbindende voorwaarden zijn dan een belangrijk onderwerp. U krijgt als koper niet automatisch een ontbindende voorwaarde. Wilt u bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde voor de financiering, dan moet u dit melden bij het uitbrengen van uw bod. Het is belangrijk dat de partijen het ook eens zijn over de aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de koopakte wordt opgemaakt. Naast de eerder genoemde punten worden meestal nog enkele aanvullende afspraken in de koopakte opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan de boeteclausule indien één van beide partijen zijn verplichtingen niet nakomt. 

Wanneer er door een consument een woning wordt gekocht bepaalt de Wet Koop Onroerende Zaken dat een koop pas is gesloten als deze schriftelijk is vastgelegd. Zolang geen koopakte is opgemaakt en deze door beide partijen is ondertekend, is er geen rechtsgeldige koop. 

Zodra de verkoper en de koper de koopakte hebben ondertekend en de koper (en eventueel de notaris) een afschrift van de akte heeft ontvangen, treedt voor de particuliere koper de wettelijke bedenktijd in werking. Binnen deze bedenktijd kan de koper alsnog afzien van de aankoop van een woning. Ziet de koper tijdens de bedenktijd niet af van de koop, zijn de financiën rond en vormen ook eventuele andere ontbindende voorwaarden geen obstakel meer, dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de overdracht plaatsvinden bij de notaris.